TÒA-ÁN

GIÁO-PHẬN CÔNG-GIÁO DALLAS

KẾT HÔN TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

GIẤY TỜ CẦN CÓ ÐỂ LẬP HỒ SƠ CHO MỖI VỤ

CÁC VỤ HÔN NHÂN VÀ TIẾN HÀNH TÒA ÁN  

 


Tribunal Contacts

Name Title Phone
Monsignor John Bell, JCL Jucicial Vicar, Tribunal (214) 379-2834
William Hare, JCL Director of Tribunal (214) 379-2840
John Gargan Defender of the Bond (214) 379-2834
Margaret Gillett Assessor (214) 379-2840
Carol Phillips Auditor (214) 379-2842
Mary Margaret Hernandez Auditor (214) 379-2839
Maria Chavez Auditor (214) 379-2836
Brenda Smith Auditor (214) 379-2837
Nora Smith Auditor (214) 379-2838
Denise Snider Auditor (214) 379-2835