Chào mừng Quý Vị đến vá»›i địa chỉ mạng (website) của Giáo phận Dallas

 Chào mừng Quý Vị đến vá»›i địa chỉ mạng (website) của Giáo phận Dallas. Được thành lập từ năm 1890, giáo phận hiện có hÆ¡n má»™t trỉệu ngÆ°á»Âi Công giáo La mã. Chúng tôi là má»™t cá»™ng đồng đức tin sống Ä‘á»™ng được hình thành từ chín quận hạt ở Bắc Texas gồm Collin, Dallas, Ellis, Fannin, Grayson, Hunt, Kaufman, Navarro và Rockwall.

 


TÒA-ÁN

GIÁO-PHẬN CÔNG-GIÁO DALLAS

KẾT HÔN TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

GIẤY TỜ CẦN CÓ ÐỂ LẬP Há»’ SÆ  CHO Má»–I VỤ

CÁC VỤ HÔN NHÂN VÀ TIẾN HÀNH TÒA ÁN