TÒA-ÁN

GIÁO-PHẬN CÔNG-GIÁO DALLAS

 

GIẤY TỜ CẦN CÓ ÐỂ LẬP Há»’ SÆ  CHO Má»–I VỤ

CÁC VỤ HÔN NHÂN VÀ TIẾN HÀNH TÒA ÁN  

 


Tribunal Contacts

Name Title Phone
Rev. Msgr. John P. Bell, JCL Judicial Vicar, Tribunal (214) 379-2840
William Hare, III, JCL Director of Tribunal (214) 379-2840
John P. Gargan, JCD, JD Defender of the Bond (214) 379-2840
Margaret Gillett Assessor (214) 379-2840
Carol C. Phillips Auditor (214) 379-2842
Mary Margaret Hernandez Auditor (214) 379-2839
Maria Chavez Auditor (214) 379-2836
M. Brenda Smith Auditor (214) 379-2837
Nora D. Smith Auditor (214) 379-2838
Denise Snider Auditor (214) 379-2835